Dansk Selskab for Almen Medicin

Aktuelle arrangementer

DSAM Sjælland: Valgmøde med faglige indslag

28. august 2018 kl. 17:00 til 20:00 - Lægeforeningen Sorø

DSAM Sjælland inviterer til valgmøde med faglige indslag den 28. august kl. 17-20. Her har du mulighed for at høre, hvad vi har lavet det seneste år i DSAM, og om planerne for det kommende år.

DSAM Nord: De nye kliniske vejledninger og valgmøde

3. september 2018 kl. 17:00 til 20:00 - Auditoriet NOVI forskerpark

DSAM Nord inviterer til et spændende møde, hvor vi først skal høre om de to nye DSAM-vejledninger: Kræftopfølgning i almen praksis og den opdaterede hjertevejledning, og slutter af med en årsberetning og præsentation af de opstillede kandidater.

Hvordan styrker vi fagligheden? Om klyngearbejde og valg til DSAM Hovedstaden

4. september 2018 kl. 17:00 til 20:00 - Center for Sundhed og Samfund (CSS), auditorium 1.1.18 (bygning 01 ved hovedindgangen)

DSAM i Hovedstaden inviterer til valgmøde, hvor vi også vil sætte fokus på det kommende kvalitetsarbejde i klynger.

DSAM Syddanmark: Kombineret møde med valg og faglige oplæg med debat

4. september 2018 kl. 17:30 til 20:30 - Lægeforeningen Kokholm

DSAM Region Syddanmark inviterer medlemmer til kombineret valgmøde og faglige oplæg med debat. Programmet ser således ud: Kl. 17.30 - 17.40 Velkomst. Kl. 17.40 - 19.

DSAM Midtjylland: Valgmøde og debat om klyngerne i Midt

4. september 2018 kl. 18:00 til 21:30 - Gl. Skovriddergaard

DSAM Midtjylland inviterer til kombineret valgmøde og debat om klynger.

Års- og repræsentantskabsmøde 2018

DSAM holder sit årlige efterårsrepræsentantskabsmøde lørdag den 7. oktober 2017 fra kl. 9.30 - 12.30 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, Kolding.

Om Dansk Selskab for Almen Medicin


Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) er de praktiserende lægers videnskabelige selskab. Arrangementerne er for vores medlemmer og andre med interesse for almen praksis.

Kontaktoplysninger


Dansk Selskab for Almen Medicin
Stockholmsgade 55
2100 København Ø

Telefonnummer: +45 70707431
E-mail: dsam@dsam.dk
Hjemmeside: dsam.dk